Χωρίς κατηγορία

«A Weft of Memory», by Thomas J. Scotes

A book presentation at the Athens Centre, on Wednesday, February 28, at 7pm.

Read more

Πρoστατευμένο: BU / PSU Semester 2018

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Read more

Πρoστατευμένο: McDaniel College 2018

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Read more

Πρoστατευμένο: Colorado College 2017

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Read more

Πρoστατευμένο: Michigan State University 2017

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Read more

Πρoστατευμένο: Tarleton State University 2017

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Read more

Πρoστατευμένο: U. of Texas 2017

Δεν υπάρχει απόσπασμα διότι το άρθρο είναι προστατευμένο.

Read more

A Classical Muse – Creative Writing and the Classics

At the Athens Centre, on Thursday, October 13th, at 7pm.

Read more

It’s a Fact: Greek Olive Oil is an Art

Greeks love their olive trees and oil. A lot. According to Homer, the Greeks would build their homes around the olive tree, while archaeological finds from the Minoan civilization prove that the Cretan economy was based on olive oil. But it is the discovery of petrified olive leaves in Santorini, of an estimated 50.000 to […]

Read more

«Dear Mom and Dad, I’m Studying Abroad»

In the average university study abroad office there are stacks of glossy brochures lining the walls with students smiling at you from exotic locations. Over the years the brochures have changed shape and size, color and font, but the message remains the same: Study Abroad! Chance of a Lifetime!

Read more